Miljö - Småländska Bil
Mercedes-Benz Kia Citroën
Följ oss på Facebook Följ oss på Facebook

Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy på Småländska Bil AB ska gälla i all verksamhet inom hela bolaget. Inom våra fyra områden transport, verkstad, lager och administration ska vi genom fortlöpande miljöengagemang minska vår miljöpåverkan så länge det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta uppnås genom att vi:

  • Uppfyller lagstiftade krav
  • Hela tiden strävar efter förbättringar och förebyggande arbete
  • Prioriterar varor och tjänster som ger mindre miljöpåverkan framför andra
  • Arbetar för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Alla på Småländska Bil AB får god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang samt delges sådana rön så att de i sitt dagliga arbete på bästa sätt skall kunna verka för ett resurssnålt och uthålligt samhälle.
  • Visar öppenhet, informerar om företagets miljöarbete samt är lyhörda för förändringar i omvärlden.