Rekordfå dog i trafiken

Vägtrafikskador
1 maj 2021

Under 2020 omkom 204 personer i vägtrafikolyckor, jämfört med 221 personer året innan. Detta var en minskning med 17 personer (-8 procent). Antalet omkomna 2020 var därmed det lägsta antalet som uppmätts i den officiella statistiken Vägtrafikskador. Det rapporterar myndigheten Trafikanalys.

Av de 204 omkomna under 2020 var 46 kvinnor och 158 män, dvs. 77 procent var män. Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken under 2020, omkom 23 personer i självmord.

1 645 personer skadades svårt (mot 1 951 året innan) och 13 709 personer skadades lindrigt (15 768 året innan).

Flest omkomna i personbil

Av de omkomna under 2020 var 60 procent skyddade trafikanter dvs. färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister. Under 2020 omkom fler personbilsförare men färre passagerare, jämfört med 2019.

Antal omkomna i lastbil minskade från 29 personer 2019 till 16 personer år 2020. Ingen omkom i buss under 2020, och inte heller under 2018 eller 2019. Av alla omkomna under 2020 var 40 procent oskyddade trafikanter, där motorcyklister och gående är de största trafikantgrupperna.

Onsdag vanligaste olycksdagen

Vad gäller de olika veckodagarna så var det under 2020 flest som omkom i en olycka på en onsdag (34 personer) och lägst antal en tisdag eller fredag (26 personer vardera dag).

Få omkommer på vägar med hög hastighetsgräns

Av de 204 som omkom under 2020 omkom en majoritet (66 procent) i olyckor utanför tättbebygg tområde. Vanligaste hastighetsgränsen på olycksvägen var 70 eller 80 km/h. Det är mycket få personer som omkommer på vägar med de högsta hastigheterna.

Samtliga uppgifter kommer från polisens rapportering som utgör underlag för den officiella statistiken.

Missa inga nyheter! Anmäl dig gratis till Småländska Bils nyhetsbrev eller följ oss på Facebook.